Disclaimer

Disclaimer

DoctorWatsons, specialist in extraordinaire leisure.

Inhoud

De door Doctor Watsons verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DoctorWatsons kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. DoctorWatsons en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. DoctorWatsons aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DoctorWatsons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van DoctorWatsons.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van DoctorWatsons omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beeldrecht en auteursrechten van beeld en tekst op de site

We hebben de grootste zorg besteed aan auteursrechten voor de gebruikte foto’s van de site. Foto’s en teksten mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinde zonder expliciete toestemming.